Важно: АХВ го отповика овој производ поради присуство на недеклариран алерген млечен протеин, истиот да нe гo консумираат граѓаните и да гo вратат на местото од каде гo купиле

Агенцијата за храна и ветеринарство ги информира потрошувачите дека се отповикува следниот небезбеден производ – Bio Chocolate Chip peanut butter, поради присуство на недеклариран алерген млечен протеин.

Сериски број/лот: LO107

Рок на употреба: 01.07.2023

Производство: Nature‘s Finest

Увозник: Зегин ДОО

Дистрибутер: Зегин ДОО

Bio Chocolate Chip peanut butter

Крајните потрошувачи кои гo имаат купено горенаведениoт производ со посочениот сериски број/лот, истиот да нe гo консумираат и да гo вратат на местото од каде гo купиле.

извор АХВ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *