Јунската пензија ќе се исплаќа порано – еве по кој редослед

Владата на последната владина седница препорача предвремено да се исплаќа јунската пензија, и тоа според следниот редослед:

Пензијата за оние пензионери кои добиваат со висина до 11.000 денари, исплатата да се изврши на 27.06.2023 година (вторник). За пензии со висина 11.001 – 14.000 денари, исплатата да се изврши на 28.06.2023 година (среда); Пензионерите кои примаат пензии во висина од 14.001 – 18.000 денари, исплатата треба да се изврши на 29.06.2023 година (четврток), додека пак за пензии со висина над 18.001 денари, исплатата да се изврши на 30.06.2023 година (петок).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *